ระบบควบคุมอาคาร


อาคารอีอีซี อคาเดมีใช้ระบบ Chiller ซึ่งการเดินเครื่องจะต้องเรียงลำดับจาก Condenser Water Pump, Chilled Water Pump, Chiller เวลาปิดก็ต้อง Chiller, Chilled Water Pump, Condenser Water Pump และอุปกรณ์ก็ติดตั้งอยู่บนชั้นหลังคา

ดังนั้นเราจึงมีระบบควบคุมอาคารที่สามารถรับทราบความต้องการความเย็นได้จากการที่เราเปิดเครื่อง Fan Coil และเดินเครื่อง Chiller ขึ้นได้เองตาม Demand ที่เกิดขึ้นจริง รวมถึงสามารถโปรแกรมให้ทำงานตามลักษณะการทำงานของพนักงาน เช่น โหมดเวลาทำงาน โหมดเสาร์-อาทิตย์ เป็นต้น นอกจากนี้หากนอกเวลาทำงาน ระบบจะสั่งปิด Fan Coil เองอัตโนมัติกันคนลืมปิดเครื่อง (หากอยู่ดึกก็เปิดกลับขึ้นมาใหม่ได้)

*นอกจากนี้หากมีความผิดปกติกับระบบก็จะมีการแจ้งเตือนมาที่ผู้รับผิดชอบ

5-EEC-Trick-1 5-EEC-Trick-2

Related posts:

Share