ระบบจ่ายอากาศบริสุทธิ์


พนักงานอีอีซีสมองแล่น สุขภาพดี เพราะเรามีเครื่องจ่ายอากาศบริสุทธิ์ (DOAS) ซึ่งอุปกรณ์นี้จะจ่ายอากาศเข้ามาตามปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในพื้นที่ หาก CO2 สูง อากาศก็จะจ่ายเข้ามามากขึ้น (เพื่อให้มั่นใจว่าทั้งวัน CO2 จะไม่มีทางเกิน 1000 ppm) โดยในตอนกลางคืนอุปกรณ์ก็จะจ่ายอากาศเข้ามาในปริมาณน้อยเพื่อเลิ้ยงความเย็นและรักษาให้อาคารมีความดันเป็นบวก ในตอนเช้าระดับ CO2 ที่พวกเราหายใจก็จะประมาณ 400 ppm และอาจสูงขึ้นเรื่อยๆ เพราะสมองพวกเรากินออกซิเจนเยอะ จนสูงสุดที่ 1000 ppm ตอนเลิกงาน ซึ่งก็ยังเป็นระดับที่ยอมรับได้

นอกจากนี้อากาศที่จ่ายเข้ามายังแห้ง เพื่อมาดูดซึมความชื้นที่เกิดขึ้นจากเหงื่อหรืออื่นๆ ของพวกเรา ความชื้นในพื้นที่ก็ถูก Monitor อยู่ตลอด เพราะหากความชื้นสูงเกินไป ปัญหาพวกเชื้อราและกลิ่นอับก็จะตามมา

1-EEC-Trick-1 1-EEC-Trick-2

Share