เปลี่ยน “ ทางด่วน ” ให้เป็นสถานที่พักผ่อนสุดสวย


เปลี่ยนทางด่วนให้กลายเป็นสถานที่พักผ่อน คลองชองเกซอน (Cheonggyecheon)


หากใครที่เป็นแฟนๆ ซีรีย์เกาหลี หรือชื่นชอบวัฒนธรรมประเพณีของประเทศเกาหลีใต้แล้ว ก็คงอดใจยากต่อการที่จะไม่ไปเที่ยวที่ประเทศเกาหลีใต้ หากมีโอกาสที่ได้เดินทางไปกรุงโซล คงได้มีโอกาสแวะเวียนผ่านไปแถว คลองชองเกซอน (Cheonggyecheon) ที่เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวของกรุงโซลไหลผ่านใจกลางเมือง เป็นระยะทางกว่า 11 กิโลเมตร

ซึ่งย้อนกลับไปอดีตนั้นคลองชองเกซอนได้มีอายุมาเกือบ 600 ปี ผ่านเรื่องราวอันยาวนาน ซึ่งเป็นคลองในสมัยพระเจ้ายองโจแห่งราชวงศ์โชชอน ที่สมัยก่อนนั้น เต็มไปด้วยน้ำเน่าเสียและชุมชนแออัด ในยุคของการพัฒนาของเกาหลีมีการสร้างถนนทับคลองในปี 1948-1960 รวมถึงปี 1968 ได้มีการสร้างทางด่วน-ยกระดับค่อมคลอง ผลคือ ทำให้คลองกลายสภาพเพียงพื้นที่ที่รับน้ำจากทางด่วน นำในคลองถูกทิ้งให้เน่าเสียเนื่องจากเต็มไปด้วยขยะและสิ่งปฏิกูลต่างๆ

จากสภาพดังกล่าวทำให้เกิดโครงการบูรณะคลองชองเกซอนริเริ่มขึ้นโดย นายกเทศมนตรีอี มย็อง บัก (I Myeongbak) เมื่อปี 2003 และเปิดใช้งานจริงไปเมื่อปี 2005 โดยโครงการมีจุดประสงค์สำคัญ คือ มุ่งสร้างตัวแบบของการพัฒนาที่ยั่งยืน มีสมดุลและความกลมกลืน ระหว่างวิถีแห่งการพัฒนา การอนุรักษ์ธรรมชาติ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมถึงเปลี่ยนจากกระบวนทัศน์ที่มุ่งเน้นยานพาหนะ (Vehicles) เป็นศูนย์กลาง มาสู่การพัฒนาที่ยึดถือมนุษย์เป็นศูนย์กลาง ด้วยเงินลงทุนประมาณหนึ่งหมื่นล้านบาท แต่สามารถนำประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่เคียงคู่สายน้ำชองเกซองให้คืนกลับมาซึ่งปัจจุับัน คลองซองเกซอน กลายเป็นสวนสาธารณะใจกลางเมืองที่เป็นประโยชน์ต่อผู้คนที่อาศัยอยู่ในกรุงโซลและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ลดมลพิษทางอากาศได้มากถึง 33% มีการสร้างน้ำพุตลอดแนว พร้อมเขื่อนชะลอน้ำเพื่อลดความเร็วน้ำ ภาพวาดขบวนเสด็จของกษัตริย์จงโจไปยังสุสานของพระบิดาบนกระเบื้องจำนวน 5,120 แผ่น มีลานสำหรับจัดกิจกรรมพร้อมประติมากรรมที่สวยงาม เส้นทางเดินเท้าตลอดแนวและสะพานข้ามคลองกว่า 22 แห่ง ที่สำคัญยังช่วยกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ตลอดแนวคลองชองเกซอน และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้มากถึง 750,000 ล้านบาท เปลี่ยนสัญลักษณ์กรุงโซลเมืองแห่งป่าคอนกรีตสู่การวางผังเมืองที่ขับเคลื่อนกรุงโซลให้เป็นพื้นที่สีเขียวซึ่งหากเราสามารถนำแนวความคิดที่ดีๆแบบนี้มาพัฒนากับประเทศของเราได้ก็คงจะดีไม่น้อย

Demolition-Expressway-1 Demolition-Expressway-2 Demolition-Expressway-3 Demolition-Expressway-4 Demolition-Expressway-5 Demolition-Expressway-6

Related posts:

Share