รู้หรือไม่ ? สายไฟใต้ดินของ ‘การไฟฟ้า’ มีที่ใดบ้าง


สายไฟใต้ดินของการไฟฟ้า มีที่ใดบ้าง ?

ปัจจุบันมีที่ สีลม จิตรลดา ปทุมวัน พหลโยธิน พญาไท สุขุมวิท(บางส่วน) และยังมีส่วนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการที่ สุขุมวิท(ส่วนที่เหลือ) (5.6 km.) เพิ่มเติมที่ปทุมวัน จิตรลดา พญาไท (6.0 km.) โครงการนนทรี (8.3 km.) โครงการพระราม 3 (10.9 km) โครงการรัชดาภิเษก-อโศก (8.2 km.) โตรงการรัชดาภิเษก-พระราม9 (14.3 km)

underground-power-lines-0

Share