บำรุงรักษาอาคาร (Maintenance Buildings)


วิศวกรโยธามักจะคาดหวังให้อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กแต่ละหลังที่ได้ก่อสร้างขึ้น มีอายุการใช้งานได้นาน วิศวกรโยธามักจะคาดหวังให้อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กแต่ละหลังที่ได้ก่อสร้างขึ้น มีอายุการใช้งานได้นานที่สุด อย่างน้อย 50 - 60ปี อย่างไรก็ตามหากต้องการให้มีอายุการใช้งานที่นานถึง 100 - 200 ปี วิศวกรจะต้องทำอย่างไร ต้องให้ความรู้อะไรบ้างกับผู้ใช้อาคาร หรือเจ้าของอาคาร

Share