Supply Air Dust


บทคัดย่อ

ท่อส่งลมเป็นส่วนประกอบสำคัญของระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตามพวกเขามีปัญหาร้ายแรงเกี่ยวกับการปนเปื้อนในอากาศรวมถึงมะเร็งปอด

 

 

 

ปัญหาเหล่านี้จำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบอีกครั้งจากข้อมูลประชากรผู้สูงอายุและความอ่อนไหวของผู้สูงอายุต่อความสะอาดของอากาศ

ระบบปรับอากาศที่ไม่มีท่อจ่ายอากาศจะเหมาะสม ระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ที่ไม่มีท่อส่งอากาศเป็นเหมือนอาคารขนาดใหญ่ที่ไม่มีเสา!

คำสำคัญ มีหลายวิธีในการส่งอากาศโดยไม่ต้องมีท่อส่งอากาศ

 

 

 

Share