รับจัด In-House Training

In-House Training

รับจัดสัมมนา ภายใน/ภายนอกสถานที่ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านระบบวิศวกรรมอาคาร

ระบบปรับอากาศและอาคารเขียว

HVAC Water System Design & Analysis

Workshop ท่อน้ำ HVAC

Site Engineer

Safe by Design

JCI - Infection Control

JCI - HVAC System

Life Safety Design

HVAC Air-Side System Design & Workshop

Healthy Air-Conditioning System

วิทยากรที่เกี่ยวข้อง

เกชา ธีระโกเมน

อรรณพ กิ่งขจี

สมจินต์ ดิสวัสดิ์

สรัญญา รัตนบัณฑิตสกุล

วสันต์ เลาห์กมล

เจษฎา พงษ์พิชิต

ระบบไฟฟ้า

Electrical Design Tips & Tricks

Site Engineer 

JCI - Electrical

Life Safety Design

วิทยากรที่เกี่ยวข้อง

สุวิชญาน์ เมธมโนรมย์

วิเศรษฐ์ อังสุรัตน์โกมล

เจริญชัย เลิศมหกิจ

ระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย

Workshop ท่อน้ำ Fire Protection System

Site Engineer

JCI - Fire Compartment

Medical Gas Section

Life Safety Design

วิทยากรที่เกี่ยวข้อง

จุไรรัตน์ มากบุญ

ไวทูร เมธมโนรมย์

ให้เช่าสถานที่/ห้องประชุม ที่ได้มาตราญฐานในราคาไม่แพง

สำหรับจัดประชุม ขนาดตั้งแต่ 10-40 ท่าน มีเครื่องดื่มและอาหารรับรอง

 

2 ห้องประชุมขนาดใหญ่

2 ห้องประชุมขนาดเล็ก

1 ห้องสัมมนาใหญ่

 

ความประทับใจแรกและบรรยากาศห้องประชุมแบบมืออาชีพมีความสำคัญมากในการนำเสนอผลงาน การฝึกอบรม, การประชุมเชิงปฏิบัติการ การฝึกอบรมและการเจรจาต่อรองเพื่อโอกาสประสบความสำเร็จสูงสุด ไม่ว่าจะเป็นห้องสัมมนา ที่สามารถจุคนได้ ตั้งแต่ 10-40 คน ห้องประชุมขนาดเล็กและขนาดใหญ่ของเราได้รับการออกแบบให้ได้มาตรฐานสูงสุดในด้านการตกแต่งภายในอย่างมีสไตล์ มีอุปกรณ์ครบครัน ผนังห้องประชุมของเราสามารถขีดเขียนแทนกระดานไวท์บอร์ดได้ มีโปรเจคเตอร์ ทีวี เครื่องเสียง/วิดีโอ อุปกรณ์การประชุมที่ทันสมัยรวมถึงอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงที่มีความเสถียร ช่วยเพิ่มเติมความสมบูรณ์และหรูหราที่เราคัดสรรเพื่อคุณโดยเฉพาะ

 

จองห้องประชุมของเราเพื่อการประชุม สัมมนา หรือ ฝึกอบรมต่างๆ

โทรติดต่อสอบถามรายละเอียดโทร : 098-271-4316

 

สามารถรองรับได้ 10-40 ท่าน

เครื่องฉายโปรเจคเตอร์และจอขนาดใหญ่
ผนังฝั่งนึงสามารถเขียนและลบได้
กระดานฟลิปชาร์ท

ค่าบริการ : 4,000/ครึ่งวัน, 8,000/วัน

สามารถรองรับได้ 7-10 ท่าน

จอทีวีสำหรับพรีเซนต์งาน ขนาด 44 นิ้ว
ผนังฝั่งนึงสามารถเขียนและลบได้

ค่าบริการ : 450/ชั่วโมง

สามารถรองรับได้  4-6 ท่าน

จอทีวีสำหรับพรีเซนต์งาน ขนาด 44 นิ้ว
ผนังฝั่งนึงสามารถเขียนและลบได้

ค่าบริการ : 450/ชั่วโมง

Share