6.Engineering Infection Control

สัมนาหลักสูตร

วันที่สัมมนา
สถานที่
เวลา
ค่าลงทะเบียน
วิทยากร

Engineering Infection Control

วันพฤหัสบดี ที่ 27 มิถุนายน  2562

อาคารสถาบันอีอีซี อคาเดมี่

9.00 – 16.00 น.

3,800 บาท (รวมVat7%แล้ว)

อาจารย์อรรณพ  กิ่งขจี ( ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ, EEC Engineering Network )

อาจารย์สมจินต์  ดิสวัสดิ์  (หัวหน้าแผนกวิศวกรรมเครื่องกล, EEC Engineering Network )

 

” New Concept “ สำหรับแนวคิดระบบปรับอากาศที่ป้องกันการเกิดเชื้อราภายในอากาศ และป้องกันการติดเชื้อ

เป็นแนวคิดใหม่ที่ผสมผสานระหว่างการออกแบบอาคารและระบบ Healthy Air Conditioning ที่ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้อาคารโรงพยาบาล มีคุณภาพอากาศที่ดี ปลอดภัยจากเชื้อโรค และงบประมาณเหมาะสม ไม่บานปลาย

08:00 – 09:00 ลงทะเบียน

09:00 – 10:30 โดย อาจารย์สมจินต์ ดิสวัสดิ์

 • ระบบปรับอากาศแบบใดที่ก่อให้เกิดปัญหาเชื้อราในอาคาร
 • เราสามารถใช้ระบบปรับอากาศควบคุมการเกิดเชื้อราในอาคารได้อย่างไร
 • การควบคุมแรงดัน และทิศทางการไหลของอากาศ เพื่อควบคุมการติดเชื้อภายในโรงพยาบาล

10:30 – 10:45 พักรับประทานอาหารว่าง

10:45 – 12:00 โดย อาจารย์สมจินต์ ดิสวัสดิ์

 • จะประหยัดพลังงานระบบปรับอากาศอย่างไร ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการควบคุมความชื้นภายในอาคาร
 • แนวความคิด   ที่สามารถควบคุมการติดเชื้อบนงบประมาณที่จำกัดและเหมาะสม

12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารเที่ยง

13:00 – 14:30 โดย อาจารย์อรรณพ  กิ่งขจี

ความสำคัญของ HVAC กับ โรงพยาบาลในเขตร้อนชื้นแบบประเทศไทย

 • ความผิดพลาดของระบบปรับอากาศ กับการแพร่เชื้อในโรงพยาบาล
 • ความผิดพลาดของการ Operate ระบบปรับอากาศที่สร้างปัญหาแพร่เชื้อโรคในโรงพยาบาล
 • ทิศทางของระบบปรับอากาศสำหรับ Healthcare Facilities ในภูมิประเทศร้อนชื้นในอนาคต

14:30 – 15:00 พักรับประทานอาหารว่าง

15:00 – 16:00 โดย อาจารย์อรรณพ  กิ่งขจี

 • จัดเตรียม Facilities อย่างไรถึงมีความปลอดภัยสูงสุดตามมาตรฐาน JCI
 • สาเหตุและปัญหาการติดเชื้อภายในอาคารโรงพยาบาล
 • การป้องกันการแพร่เชื้อทางอากาศภายในโรงพยาบาล
 • ระบบปรับอากาศที่สามารถคุมความชื้นในพื้นที่ได้อย่างแม่นยำ

ใครควรจะเข้าร่วมบ้าง ??

วิศวกร/เจ้าของโครงการ/ผู้ดูแลอาคาร/ผู้รับเหมา/ผู้ออกแบบ/ผู้ควบคุมงาน/ผู้สนใจทั่วไป

สิ่งที่ท่านจะได้รับ

• ใบประกาศนียบัตร
• หน่วยพัฒนาวิชาชีพ PDU (หน่วยคะแนนที่นำไปประกอบการพิจารณาการเลื่อนขั้นใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสามัญวิศวกร)

รหัสองค์กรแม่ข่าย สถาบัน EEC ACADEMY (7005)

713 total views, 1 views today

Share