หลักสูตร Phychrometric Chart : Workshop

ดาวน์โหลดใบสมัครPhychrometric Chart : Workshop

วันสัมมนา : ศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์  2563
เวลา : 9.00 – 16.00 น.
สถานที่ : ห้องสัมมนาใหญ่ ภายในอาคารสถาบันอีอีซี อคาเดมี่ ซอยรามอินทรา 97
ค่าลงทะเบียน : 3,800 บาท (รวมVat 7% แล้ว)
วิทยากร : อาจารย์สมจินต์ ดิสวัสดิ์ (วิศวกรผู้เชี่ยวชาญระบบปรับอากาศและระบายอากาศ)

📱 ลงทะเบียนสำรองที่นั่งด่วน! (คุณอาย, คุณเล็ก)
📱 โทร. 098-271-4316, 02-005-2900-13

……………………………………………………

เรียนรู้/ปรับตัว เพื่อรับการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก
และสร้างความได้เปรียบ ด้วย ‘องค์ความรู้จากมืออาชีพ’

..รู้จริง ..คำนวณจริง กับวิศวกรตัวจริง! 

……………………………………………………

💦 เมื่อต้องออกแบบระบบปรับอากาศ เรื่อง ‘อุณภูมิ’ และ ‘ความชื้น’
จะเป็นส่วนประกอบสำคัญที่จะมีผลต่อการปรับสภาวะเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน

💦 คุณสมบัติของอากาศมีผลต่อการออกแบบและการใช้งานอย่างไร?
เราจำเป็นต้องรู้เรื่องคุณสมบัติของอากาศ และการวิเคราะห์ความสัมพัทธ์ต่างๆ ของอากาศ
💦 เครื่องมือ Psychrometric Chart ช่วยให้งานออกแบบระบบปรับอากาศ ‘มีคำตอบ’ และ ‘ง่ายขึ้น’

……………………………………………………

สิ่งที่ท่านจะได้รับเมื่อผ่านการสัมมนา
• รับหน่วยพัฒนาวิชาชีพ PDU*
• รับใบประกาศนียบัตร
• ดูงานวิศวกรรมประกอบอาคาร**
• สมัครสมาชิกลดทันทีค่าลงทะเบียน 5%

*หน่วยพัฒนาวิชาชีพ PDU (หน่วยคะแนนที่นำไปประกอบการพิจารณาการเลื่อนขั้นใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสามัญวิศวกร)
**สถาบันจัดกิจกรรมศึกษา ดูงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร และนวัตกรรมภายในอาคารสถาบันอีอีซี 1 และ 2 เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด
:::รหัสองค์กรแม่ข่าย สถาบัน EEC ACADEMY (7005):::

……………………………………………………

ตัวอย่างประเด็นการสัมมนาและ workshop
• Overview of HVAC and Fundamental of Psychrometric Chart HVAC process and equipment
• คุณสมบัติของอากาศและพื้นฐานของ Psychometric Chart
• สภาวะอากาศภายนอกและภายในที่ใช้ในการออกแบบ (Outdoor/Indoor Design Criteria)
• กระบวนการต่างๆ 8 ทิศ บน PSYCHROMETRIC CHART และอุปกรณ์ที่ใช้
• การวิเคราะห์ Peak Load และ Part Load
• พร้อมลงมือคำนวณจริงและกรณีศึกษากับหลักสูตรที่ทุกท่านไม่ควรพลาด

……………………………………………………

หมายเหตุ : หลักสูตร ‘ Psychrometric Chart Workshop’
ผู้เข้าอบรมจำเป็นต้องมีพื้นฐานเรื่อง ‘ Psychrometric Chart’

……………………………………………………

ดาวน์โหลดใบสมัคร

2,074 total views, 1 views today

Share