20. Healthy Air-Conditioning System

สัมมนาหลักสูตร

วันที่สัมมนา

สถานที่

เวลา

ค่าลงทะเบียน

วิทยากร

Healthy Air-Conditioning System

พุธ 19 ตุลาคม 2559

อาคารสถาบันอีอีซี อคาเดมี่

9.00 - 16.00 น.

3,800 บาท ( รวม Vat 7% แล้ว )

อาจารย์อรรณพ กิ่งขจี  ( ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ , EEC Engineering Network )
อาจารย์วสันต์ เลาห์กมล  ( ผู้จัดการทีมโครงการ , EEC Engineering Network )

อากาศที่ผู้ใช้อาคารหายใจเข้าไปอยู่อย่างน้อยวันละ 8 - 9 ชั่วโมงนั้น ล้วนแล้วแต่ผ่านระบบปรับอากาศทั้งสิ้น ระบบปรับอากาศที่ได้รับการออกแบบไว้หรือดูแลรักษาอย่างไม่เหมาะสมนั้น ก่อให้เกิดผลข้างเคียงมากมายทั้งการอยู่ไม่สบายตลอดถึง อันตรายต่อสุขภาพ และเป็นที่ชัดเจนว่าปัจจุบันเชื้อโรคและโรคระบาดต่างๆ ทวีความรุนแรงเกินคาดเดา และระบบปรับอากาศของอาคารนี่แหละที่สามารถช่วยให้เชื้อโรคเหล่านี้ไปถึงกันได้ทุกพื้นที่

 

อาคารป่วยหรือ Sick Building Syndrome ที่เกิดจากระบบปรับอากาศนั้นมีวิธีที่สังเกตุได้ง่ายๆ เช่น คราบดำที่เกาะตามหัวจ่ายแอร์ รอยดวงของเชื้อราที่เกิดตามผิวฝ้า ความเย็นที่ไม่สมํ่าเสมอภายในพื้นที่ การไม่มีนํ้าคอนเด้นซ์ในถาดนํ้า เครื่องแอร์ หรือแม้กระทั่งการมีน้ำเสมอในถาดน้ำเครื่องแอร์ รายละเอียดดังจะกล่าวต่อไปถึงวิธีดูแล ป้องกัน และแก้ไข

 

ระบบปรับอากาศเป็นระบบประกอบอาคารที่กินพลังงานมากถึง 70% ของการใช้พลังงานทั้งหมดของอาคาร จึงทำให้เมื่อกล่าวถึงเรื่องการประหยัดพลังงานจุดที่น่าจะพิจารณาเป็นอันดับแรกก็คือระบบปรับอากาศ แต่ก็ควรพึงระวังอย่างยิ่งหากการพยายามประหยัดอย่างไม่ถูกวิธีแล้วไปก่อให้เกิดปัญหาที่ใหญ่กว่าตามมา

 

" ถ้าเรารู้ต้นตอของปัญหา มีการวิเคราะห์ปัญหาที่ถูกต้อง และสามารถแก้ไขได้ทันท่วงที "

 

• ปัญหา Sick Building Syndrome หรือ อาคารที่ทำให้คนป่วย เกิดขึ้นได้อย่างไร ???

• วิธีสังเกตุง่ายๆ ว่าเกิด "สภาวะอาคารป่วย"รวมถึงการดูแล ป้องกัน และรักษา

• "ระบบปรับอากาศเพื่อสุขภาพ" ทำได้จริงหรือไม่ ???

• การประหยัดพลังงานผิดวิธี ทำให้ "อาคารป่วยได้อย่างไร" ???

หัวข้อการสัมมนา

08:00 – 09:00 ลงทะเบียน

09:00 – 10:00 การจัดการปัญหา " Sick Building ” หรืออาคารที่ทำให้คนป่วย โดยอาจารย์วสันต์ เลาห์กมล / ปัญหาระบบปรับอากาศสำหรับประเทศไทย / การสังเกตุจับอาการ "อาคารป่วย" / การเติบโตของเชื้อโรคในระบบปรับอากาศ

10:30 – 10:45 พักรับประทานอาหารว่าง

10:45 – 12:00 การแพร่เชื้อของระบบปรับอากาศ / ปัญหา Sick Building Syndrome / ปัญหาการออกแบบ ที่ทำให้ "อาคารป่วย"

12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารเที่ยง

13:00 – 14:45 การวางระบบ "แนวคิดการออกแบบอาคารเพื่อสุขภาพประเภทต่างๆ" โดยอาจารย์อรรณพ กิ่งขจี / สำหรับงานอาคารสำนักงาน / สำหรับงานอาคารห้างสรรพสินค้า

14:45 – 15:00 พักรับประทานอาหารว่าง

15:00 – 16:00 สำหรับงานโรงพยาบาล / สำหรับงานโรงแรม / สำหรับงานคอนโดมิเนียม และที่พักอาศัย

รูปแบบการสัมมนา

• สอนวิธีการออกแบบ ประยุกต์ และวิเคราะห์ผ่าน Case study
• สอดแทรกเนื้อหาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

วิศวกร / วิศวกรเครื่องกล / เจ้าของโครงการ / ผู้ดูแลอาคาร / ผู้รับเหมา / ผู้ออกแบบ /ผู้ควบคุมงาน / ผู้สนใจทั่วไป

สิ่งที่ท่านจะได้รับ

• ใบประกาศนียบัตร (Certificate)
• หน่วยพัฒนาวิชาชีพ PDU (หน่วยคะแนนที่นำไปประกอบการพิจารณาการเลื่อนขั้นใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสามัญวิศวกร)

รหัสองค์กรแม่ข่าย สถาบัน EEC ACADEMY (7005)

Share