2. Workshop ท่อลม HVAC รุ่นที่ 8

หลักสูตร Workshop ท่อลม HVAC รุ่นที่ 8

วันที่สัมมนา              พุธ 24 กุมภาพันธ์ 2559

สถานที่                    อาคารสถาบันอีอีซี อคาเดมี่

เวลา                        9.00 - 16.00 น.

ค่าลงทะเบียน           3,800 บาท (รวมVat7%แล้ว)

วิทยากร                   อาจารย์สรัญญา รัตนบัณฑิตสกุล  ( ผู้จัดการทีมโครงการ , EEC Engineering Network )

 


 

Design Workshop คือหลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการออกแบบท่อลม ให้เข้าใจส่วนประกอบต่างๆของความดันลม คำนวณความดันในท่อลม การเลือกใช้พัดลมแต่ละประเภทได้อย่างเหมาะสม อุปสรรคต่างๆ ที่มักเจอในงานท่อลมผ่านกิจกรรม Workshop ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้หรือนำไปแก้ปัญหาหน้างานที่พบเจอรวมถึงการเลือกอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

 

การสัมมนาเชิง Workshop จะเน้นให้ผู้เข้าร่วม เข้าใจในงานออกแบบ คำนวน และเลือกอุปกรณ์ สำหรับโครงการจริงที่นำมาเป็นตัวอย่าง วิทยากรและทีมจะให้การดูแลอย่างใกล้ชิด และพร้อมสำหรับทุกข้อซักถาม

 

• การระบายอากาศเกี่ยวข้องกับกฏหมายอย่างไร ?
• พัดลมมีกี่ประเภท แต่ละประเภทเหมาะกับการใช้งานแบบใด ?
• ติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมในระบบท่อลม จะกระทบกับขนาดพัดลมหรือไม่ ?
• ต้องการปรับเปลี่ยนขนาดห้องหรือประเภทการใช้งาน จะกระทบกับขนาดท่อลมและพัดลมหรือไม่ ?

 

วิทยากรในหลักสูตร และผู้ช่วยวิทยากรทุกท่าน เป็นผู้ที่มีประสบการณ์การออกแบบงานระบบโครงการขนาดใหญ่ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นจำนวนมาก พร้อมและยินดีเป็นอย่างยิ่งในการร่วมแบ่งปันกับทุกท่าน

 

หัวข้อการสัมมนา

08.15 – 08.45 ลงทะเบียน
09.00 – 10.30 กฏหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
10.30 – 10.45 พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 ความดันในระบบท่อลม / วิธีการออกแบบ การใช้ตารางสูตร และสมการ
12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 การเลือกใช้พัดลมระบายอากาศ / การกำหนดขนาดพัดลม / และรายการคำนวณ
15.00 – 15.15 พักรับประทานอาหารว่าง
15.15 – 16.00 การออกแบบบนตัวอย่างโครงการจริง

 

รูปแบบการสัมมนา

• สอนวิธีการออกแบบ ประยุกต์ และวิเคราะห์ผ่าน Case study
• สอดแทรกเนื้อหาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
• การทำ Workshop พร้อมยกตัวอย่างการทำงานในโครงงานจริง

 

Target Group

เจ้าของโครงการ / ผู้ดูแลอาคาร / ผู้รับเหมา / ผู้ออกแบบ / ผู้ควบคุมงาน / ผู้สนใจทั่วไป


 

สิ่งที่ท่านจะได้รับ

• ใบประกาศนียบัตร
• หน่วยพัฒนาวิชาชีพ PDU (หน่วยคะแนนที่นำไปประกอบการพิจารณาการเลื่อนขั้นใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสามัญวิศวกร)

รหัสองค์กรแม่ข่าย สถาบัน EEC ACADEMY (7005)

Share