15. Healthy Air-Conditioning System รุ่นที่ 2

สัมมนาหลักสูตร

วันที่สัมมนา

สถานที่

เวลา

ค่าลงทะเบียน

วิทยากร

Healthy Air-Conditioning System รุ่นที่ 2

พุธ 11 ตุลาคม 2560

อาคารสถาบันอีอีซี อคาเดมี่

9.00 - 16.00 น.

3,800 บาท (รวมVat7%แล้ว)

อาจารย์วสันต์ เลาห์กมล  ( ผู้จัดการทีมโครงการ , EEC Engineering Network )
อาจารย์อรรณพ กิ่งขจี ( ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท EEC Engineering Network )

อากาศที่ผู้ใช้อาคารหายใจเข้าไปอยู่อย่างน้อย วันละ 8-9/h ล้วนแล้วแต่ผ่านระบบปรับอากาศทั้งสิ้น ระบบปรับอากาศที่ได้รับการออกแบบไว้หรือดูแลรักษาอย่างไม่เหมาะสมนั้น ก่อให้เกิดผลข้างเคียงมากมายทั้งการอยู่ไม่สบายตลอดถึง อันตรายต่อสุขภาพ และเป็นที่ชัดเจนว่าปัจจุบันเชื้อโรคและโรคระบาดต่างๆ ทวีความรุนแรงเกินคาดเดา และระบบปรับอากาศของอาคารนี่แหละที่สามารถช่วยให้เชื้อโรคเหล่านี้ไปถึงกันได้ทุกพื้นที่

 

อาคารป่วยหรือ Sick Building Syndrome ที่เกิดจากระบบปรับอากาศนั้นมีวิธีที่สังเกตุได้ง่ายๆ เช่น คราบดำที่เกาะตามหัวจ่ายแอร์ รอยดวงของเชื้อราที่เกิดตามผิวฝ้า ความเย็นที่ไม่สมํ่าเสมอภายในพื้นที่ การไม่มีนํ้าคอนเด้นซ์ในถาดนํ้า เครื่องแอร์ หรือแม้กระทั่งการมีน้ำเสมอในถาดน้ำเครื่องแอร์ รายละเอียดดังจะกล่าวต่อไปถึงวิธีดูแล ป้องกัน และแก้ไขระบบปรับอากาศเป็นระบบประกอบอาคารที่กินพลังงานมากถึง 70% ของการใช้พลังงานทั้งหมดของอาคาร จึงทำให้เมื่อกล่าวถึงเรื่องการประหยัดพลังงานจุดที่น่าจะพิจารณาเป็นอันดับแรกก็คือระบบปรับอากาศ แต่ก็ควรพึงระวังอย่างยิ่งหากการพยายามประหยัดอย่างไม่ถูกวิธีแล้วไปก่อให้เกิดปัญหาที่ใหญ่กว่าตามมา

 

" ถ้าเรารู้ต้นตอของปัญหา มีการวิเคราะห์ปัญหาที่ถูกต้อง และสามารถแก้ไขได้ทันท่วงที "

 

• ปัญหา Sick Building Syndrome หรือ อาคารที่ทำให้คนป่วย เกิดขึ้นได้อย่างไร ???
• วิธีสังเกตุง่ายๆ ว่าเกิด "สภาวะอาคารป่วย"รวมถึงการดูแล ป้องกัน และรักษา
• "ระบบปรับอากาศเพื่อสุขภาพ" ทำได้จริงหรือไม่ ???
• การประหยัดพลังงานผิดวิธี ทำให้ "อาคารป่วยได้อย่างไร" ???

หัวข้อการสัมมนา

08:00 – 09:00 ลงทะเบียน

09:00 – 10:00 โดย อาจารย์วสันต์ เลาห์กมล
การจัดการปัญหา “Sick Building” หรืออาคารที่ทำให้คนป่วย
• ปัญหาระบบปรับอากาศสำหรับประเทศไทย
• การสังเกตุจับอาการ "อาคารป่วย"
• การเติบโตของเชื้อโรคในระบบปรับอากาศ

10:30 – 10:45 พักรับประทานอาหารว่าง

10:45 – 12:00 • การแพร่เชื้อของระบบปรับอากาศ
• ปัญหา Sick Building Syndrome
• ปัญหาการออกแบบ ที่ทำให้ "อาคารป่วย"

12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารเที่ยง

13:00 – 14:45 โดย อาจารย์อรรณพ กิ่งขจี
การวางระบบ "แนวคิดการออกแบบอาคาร
เพื่อสุขภาพประเภทต่างๆ"
• สำหรับงานอาคารสำนักงาน
• สำหรับงานอาคารห้างสรรพสินค้า

14:45 – 15:00 พักรับประทานอาหารว่าง

15:00 – 16:00 • สำหรับงานโรงพยาบาล
• สำหรับงานโรงแรม
• สำหรับงานคอนโดมิเนียม และที่พักอาศัย

ใครควรจะเข้าร่วมบ้าง ??

วิศวกร / วิศวกรเครื่องกล / เจ้าของโครงการ / ผู้ดูแลอาคาร / ผู้รับเหมา / ผู้ออกแบบ /ผู้ควบคุมงาน / ผู้สนใจทั่วไป

สิ่งที่ท่านจะได้รับ

• ใบประกาศนียบัตร
• หน่วยพัฒนาวิชาชีพ PDU (หน่วยคะแนนที่นำไปประกอบการพิจารณาการเลื่อนขั้นใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสามัญวิศวกร)

รหัสองค์กรแม่ข่าย สถาบัน EEC ACADEMY (7005)

Share